Vi har semesterstängt, information om öppettider finns här

När en rotfyllning behövs

Har du molande värk i en tand, är den temperaturkänslig, eller är det ömt eller svullet vid tanden, så kan pulpan vara inflammerad och du behöver undersökas av en tandläkare.

Besvären kan bero på kariesangrepp, skador eller sprickor på tanden eller en djup lagning som orsakat inflammation i tandpulpan och/eller käkbenet, genom bakterieläckage. Om pulpan dör kan bakterietillväxt leda till inflammation i käkbenet. Vid mer komplicerade fall remitteras du till vår specialisttandläkare.

Fahimeh Farahmand är vår specialist i endodonti*

De tänder som redan är rotfyllda och har ett stift, eller om man av någon anledning inte kan nå rotkanalen, behandlar man genom rotspetsoperation (apikalkirurgi). Rotkanalsanatomi är väldigt varierande från individ till individ och många gånger är det ett komplicerat system. För att kunna behandla komplicerade fall behövs mikroskop. Fahimeh, som är vår specialist i rotfyllning arbetar med mikroskop när hon utför sina behandlingar. Hon tar emot remisser för all endodontisk behandling. Ortograd rotfyllning, revisionsbehandlingar, retrograd rotfyllning/apikalkirugi, stiftborttagning och behandling av resorptioner. Även smärtutredningar ingår i specialiteten och hon tar emot remisser för det. Som patient kan du skriva egen remiss till oss, eller skicka den genom din tandläkare.

*Endodonti är den specialitet inom tandvården som diagnostiserar, förebygger och behandlar infektions- och smärttillstånd i tänder (pulpan) och dess omgivande vävnader (bland annat käkben).

 

Tandläkarremiss

 


    JaNej