Vi har semesterstängt, information om öppettider finns här

Rotfyllning

En rotfyllning är något som görs när du har fått en infektion eller inflammation i en tand. Tandläkaren kommer då att öppna upp och avlägsna tandens mjuka vävnad och fylla upp med en rotfyllning. Om du går med ett hål i tanden väldigt länge kan tanden till slut bli infekterad. Då kan det bli aktuellt med en rotfyllning. Därför är det viktigt att du regelbundet besöker tandläkaren för att säkerställa att din tandhälsa är god.

Besvären kan bero på kariesangrepp, skador eller sprickor på tanden eller en djup lagning som orsakat inflammation i tandpulpan och/eller käkbenet, genom bakterieläckage. Om pulpan dör kan bakterietillväxt leda till inflammation i käkbenet. Vid mer komplicerade fall remitteras du till vår specialisttandläkare.

Att göra en behandling

Många känner viss oro inför en rotbehandling, men i själva verket är rotfyllning en ganska lugn behandling. Med en bra bedövning ska det inte heller kännas något under behandlingen.

En behandling går ut på att få tanden infektionsfri, dvs fri från bakterier. Därför sätter tandläkaren en duk över tanden som skapar ett sterilt område så inga nya bakterier tillförs under behandlingen. Tanden rengörs sedan med hjälp av små filar och spolning. Ibland kan en rotfyllning göras på ett besök men oftast krävs två besök.

Vad måste jag tänka på efteråt?

Det är normal att känna en viss ömhet några dagar efter en rotfyllning. En rotfylld tand är en skörare tand och det är därför vanligt att tandläkaren rekommenderar att en krona sätts på tanden för att skydda den från att nya bakterier läcker in eller att det uppstår sprickor. Diskutera detta i samråd med din tandläkare.

Vad kostar en rotfyllning?

Ersättning av försäkringskassa, högkostnadsskyddet ges vid rotfyllningar. Exakt vad en rotfyllning kostar beror på dess komplexitet (antal rötter/kanaler i tanden). Innan behandling får du ett kostnadsförslag av din tandläkare på vad just din behandling kommer gå på.

Fahimeh Farahmand är vår specialist i endodonti*

De tänder som redan är rotfyllda och har ett stift, eller om man av någon anledning inte kan nå rotkanalen, behandlar man genom rotspetsoperation (apikalkirurgi). Rotkanalsanatomi är väldigt varierande från individ till individ och många gånger är det ett komplicerat system. För att kunna behandla komplicerade fall behövs mikroskop. Fahimeh, som är vår specialist i rotfyllning arbetar med mikroskop när hon utför sina behandlingar. Hon tar emot remisser för all endodontisk behandling. Ortograd rotfyllning, revisionsbehandlingar, retrograd rotfyllning/apikalkirugi, stiftborttagning och behandling av resorptioner. Även smärtutredningar ingår i specialiteten och hon tar emot remisser för det. Som patient kan du skriva egen remiss till oss, eller skicka den genom din tandläkare.

*Endodonti är den specialitet inom tandvården som diagnostiserar, förebygger och behandlar infektions- och smärttillstånd i tänder (pulpan) och dess omgivande vävnader (bland annat käkben).

 

Tandläkarremiss

 


    JaNej