Vi har semesterstängt, information om öppettider finns här

Tandundersökning hos Tandhygienist

Under ett besök hos vår tandhygienist undersöks bland annat dina tandköttsfickor och kontrolleras ifall ditt tandkött blöder, är rött eller svullet. Tandhygienisten utför depuration, vilket innebär att tandsten och beläggningar (plack) tas bort för att förhindra eller behandla tandköttsinflammation/tandlossning. Det ingår även putsning och polering av dina tänder. Hos tandhygienisten får du också goda råd om hur du ska sköta dina tänder.

Alla behandlingar utförs inom ramen för tandhygienistens legitimation. Eventuella problem som upptäcks vid undersökningen diskuteras alltid med tandläkare.

Skulle tandhygienisten uppmärksamma att det krävs en större insats diskuteras detta med tandläkare och i vissa fall remitteras man vidare till en specialist i parodontologi (tandlossningssjukdomar).

Efter behandlingen hos hygienisten kan du få en kort men uppskattad ansiktsmassage utan extra kostnad!

Tandundersökning

Det finns flera anledningar till varför du kan vara i behov av en grundlig tandundersökning. Genom en tandundersökning har en tandläkare möjlighet att se att din munhälsa och dina tänder är i gott skick.

Vad är en tandundersökning?

En tandundersökning, eller undersökning av tänder och mun, utförs med syfte att ta reda på om du har problem med munhälsan eller om du har sjukdomar. En undersökning kan också utföras för att ta reda på om det finns risk för sjukdomar eller problem i framtiden och således upptäcka dessa i god tid. En tandundersökning utförs av en tandläkare eller tandhygienist och är något du bör gå på regelbundet för att upptäcka eventuella problem i god tid.

Varför ska man göra tandundersökning?

Det främsta syftet med en undersökning av dina tänder är att upptäcka eventuella problem i god tid och således behandla dem. Undersökningar behöver även utföras inför ett ingrepp eller som ett första steg om du byter från en tandläkare till en annan. Genom en undersökning kan tandläkaren se i vilket skick din mun, tandkött och tänder är.

Hur går en tandundersökning till?

Vid en undersökning av dina tänder kommer tandläkaren använda sig av ett flertal redskap. Det är även vanligt att röntgenbilder tas. Tandläkaren använder sig av en sond och en munspegel, för att på så sätt kunna se tändernas alla ytor. Sonden används för att trycka och känna på tandytan och är ett bra redskap för svåråtkomliga områden. Med sonden kontrollerar tandläkaren om det finns några trasiga fyllningar eller karies som behöver behandlas. Under en tandundersökning tittar tandläkaren även på ditt tandkött för att kontrollera om det finns inflammationer eller risk för tandlossning. Även munslemhinnan undersöks för att se att det inte finns några avvikelser.

Vad får man reda på under en tandundersökning?

Efter undersökningen får du reda på resultatet från din tandläkare. Den kliniska undersökningen i kombination med röntgenbilder kan svara på om du har karies eller risk för tandlossning. Krävs det några speciella behandlingar bokar tandläkaren in en ny tid som passar dig. Här brukar du även få råd och vägledning om hur du ska sköta din mun och dina tänder på bästa sätt. behövs ytterligare behandling ges du även ett kostnadsförslag på vad behandlingen kommer att kosta.

Vem får utföra tandundersökning?

En tandundersökning utförs vanligast av en tandläkare på en tandläkarmottagning, men undersökningen kan även utföras av en tandhygienist. Vem som utför din undersökning beror på var du har sökt vård. Oftast sker tandundersökningen på en tandläkarmottagning och därefter kan du remitteras till en specialist om besvären är svåra eller problemen kräver specialistvård.

Hur ofta bör man göra tandundersökning?

Om du tar hand om dina tänder och tandköttet på rätt sätt är det rekommenderat att du utför en undersökning minst vartannat år. Är det däremot så att du har mycket känsliga tänder eller att du lätt får tandproblem, t.ex. karies, kan det vara lämpligt att utföra en undersökning mer frekvent än så. Tillsammans med din tandläkare kan ni komma fram till en intervall som passar dig och dina tänder.

Borttagning av tandsten

Tandsten är en hård beläggning som bildas på dina tänder som ett resultat av oavsiktlig uppbyggnad av bakterier och matrester. Trots regelbunden tandborstning och användning av tandtråd kan det vara svårt att helt undvika bildandet av tandsten. Det är här vår erfarna tandhygienist kommer in. Vid ditt besök hos tandhygienisten kan tandhygienisten avlägsna den envisa tandsten som inte kan tas bort genom vanlig tandborstning. Detta är en viktig rutin eftersom obehandlad tandsten kan leda till allvarliga tandhälsoproblem såsom tandköttsinflammation, karies och i värsta fall tandlossning.

För mer information om tandsten, läs gärna vår artikel om borttagning av tandsten