Vi har semesterstängt, information om öppettider finns här

Tandvårdsstöd

I Västra Götaland har barn och ungdomar fri tandvård till och med den 31 december det år de fyller 24 år. När tandvården slutar vara kostnadsfri så börjar ett statligt tandvårdsstöd att gälla. Oftast kan du fortsätta få kallelser till undersökningar även efter att du fyllt 24 år. Annars måste du själv beställa tid hos en tandläkare eller tandhygienist.

Från den första juli det år du fyller 24 år har du rätt till ett årligt tandvårdsbidrag. Det heter allmänt tandvårdsbidrag och förkortas ATB:

• Från och med det år du fyller 24 år och till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
• Från och med det år du fyller 30 år och till och med det år du fyller 64 år är bidraget 300 kronor per år.
• Från och med det år du fyller 65 år är bidraget 600 kronor per år.

Du får ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Bidraget brukar vanligtvis dras av när du ska betala, men det kan vara bra att själv säga till om du vill använda det.

Här kan du läsa mer om tandvårdsbidrag