Vi har semesterstängt, information om öppettider finns här

+ Viktig information om covid-19 för dig som vill besöka Tandfokus!

Rutinerna på mottagningarna har förstås förändrats det senaste året, för att möta kraven på smittsäkerhet och en upplevd trygghet för patienterna.

Som vårdgivare har vi alltid haft goda hygienrutiner, men vissa förändringar har gjorts, bl.a. av rutinerna för städning av lokalerna.

Den ökade säkerheten märks för patienterna på att inte lika många personer uppehåller sig i samma väntrum samtidigt, då patienterna fördelas på två väntrum. Dessutom bokas patienterna lite glesare, för att ytterligare minska risken för att uppleva för litet avstånd till en annan patient. Vi hoppas verkligen att du ska känna dig trygg hos oss, och tillhör du en riskgrupp och är osäker på om du ska komma, är du välkommen att först ringa oss.

Det är dessutom viktigt att du själv håller dig uppdaterad genom att besöka Folkhälsomyndighetens hemsida!