Vi har semesterstängt, information om öppettider finns här

Frågor & svar

+ Vad beror dålig andedräkt på?

Den vanligaste orsaken till dålig andedräkt är att man har bakteriebeläggningar (plack) runt tänderna eller på tungan. Därför är det viktigt att du håller rent i munnen. Det är bra att borsta alla tandytor rena morgon och kväll, och med tandtråd kan du få bort plack mellan tänderna. Det är inte nödvändigt att skrapa tungan om det inte finns någon beläggning och om andedräkten är fräsch.

+ Gör en rotfyllning ont?

En rotfyllning är sällan smärtsam. Om pulpan är död och inflammation i käkbenet har uppstått, behövs oftast ingen bedövning för rotbehandling. Vid diagnosen pulpit, det vill säga inflammation i pulpan, kan en tand vara svårbedövad. Det finns olika metoder att lägga bedövning för att kunna utföra en smärtfri behandling.

+ Hur många besök behövs vid en rotfyllning?

Beroende på svårighetsgraden och diagnosen kan behandlingen kräva en-två eller tre besök.

+ Hur gör man en rotfyllning?

Kanalsystemet i en tand görs rent både mekanisk och kemisk. Därefter formas och vidgas kanalerna. Sedan fyller man kanalsystemet med rotfyllningsmaterial. Ibland behöver man använda ett antibakteriellt medel i kanalerna mellan behandlingarna.

+ Hur lång tid tar det att göra implantat?

När en tand tagits bort kan i vissa fall en titanskruv sättas i hålet efter tanden, men oftast måste man vänta tills området är helt infektionsfritt, och tillräcklig mängd ben har återbildats då inflammationen gjort att benmängden reducerats. Ofta måste man vänta flera månader. När skruven väl satts på plats, måste den läka fast, vanligen under ett par månader. Även här skiljer det sig mycket från fall till fall, där implantaten under vissa förutsättningar kan belastas direkt, medan man andra gånger måste vänta i bortåt ett halvår innan en krona kan komma på plats.

+ Är det vanligt att implantat lossnar?

Tyvärr händer det att implantat inte växer fast. Det händer grovt räknat i ett fall på hundra. Oftast, men inte alltid, har prognosen i dessa fall bedömts som osäker redan vid operationstillfället. Tandimplantat kan precis som riktiga tänder drabbas av infektion. Parodontit (tandlossning) på implantat heter periimplantit, och behandlas på ungefär samma sätt. Oftast kan infektionen botas, men ibland går det så långt att implantatet lossnar eller måste tas bort. Det är mycket oftare rökare som drabbas än icke-rökare.