Vi har semesterstängt, information om öppettider finns här

Tandreglering med Invisalign

Metoden går till så att tänderna flyttas varsamt med specialanpassade genomskinliga tunna skenor. Du byter skena varannan vecka och kommer på kontroll var 4-6:e vecka. Beroende på hur mycket dina tänder behöver flyttas varierar även antalet skenor som används.

Behandlingen

Innan skenorna beställs kommer vi tillsammans titta på en 3D-simulering av dina tänder och hur det beräknade slutresultatet kommer att se ut. Då har vi möjlighet att ytterligare justera om det är något som inte känns bra, innan vi startar behandlingen.

De första skenorna du får skiljer sig endast lite från hur dina tänder står idag, sedan byter du till nästa skena som skiljer sig lite från den första och så fortsätter det tills tänderna förflyttat sig mot det beräknade slutläget. Skenorna är avtagbara och du tar ut dem när du äter och borstar tänderna, men kan även ta ut dem till exempel inför ett viktigt möte eller tillställning du ska på. För att få det resultat du vill ha, är det viktigt att skenorna används så mycket som möjligt under dygnet.

Kan vi hjälpa dig?

Förutom av rent estetiska skäl, så är raka tänder en fördel för dig eftersom de är lättare att rengöra. Många bettfel och skönhetsfel kan korrigeras med Invisalign. Kontakta oss för ett första möte och bedömning så kan vi säga om denna behandling passar dig.

Vad kostar det?

Priset kan variera beroende på vilket bettfel du vill korrigera. Boka ett första möte så informerar vi om vad det skulle kosta för just dig att göra behandlingen hos oss.

Läs mer om Invisalign.